Produkter

Plåttak

Taket är fastighetens yttre skal. Dess ytskikt utsätts för regn, snö, is och hagel, UV-strålning och temperaturer uppåt 80 °C. Detta ställer enorma krav på beläggningens egenskaper.

Noxyde® är en tjockbyggande, vädertålig och elastisk färgbeläggning som följer underlagets rörelser utan att spricka eller flagna. Produkten tätar läckage, är halkfri att beträda och erbjuder högsta korrosionsskydd (klass C5-M med beständighet HÖG enligt ISO 12944).

Genom använda auktoriserade Noxyde®-entreprenörer uppnår du en kvalitetssäkrad behandling med:

 • Minst 15 års problemfri funktion
 • Maximal trygghet genom 10 års garanti
 • Lägsta kostnad över tid
Kort om Noxyde®

 • Bestående elasticitet (> 200 %)
 • Följer underlagets rörelser
 • Permanent vidhäftning – ingen flagning
 • Högsta korrosionsskyddsklass enligt ISO 12944
 • Tätande funktion
 • Halkfri yta (krav på tak)
 • > 15 års funktion enl. ISO 12944
 • Vattenburen teknik, låg VOC-halt
 • > 40 års praktisk användning!
Noxyde® är en korrosionsskyddande och tätande färg som är optimal för skydd och renovering av plåttak. Med extremt hög vidhäftning och bestående elasticitet erhålls ett permanent skydd som följer underlagets rörelser under kontinuerliga temperaturväxlingar utan att spricka eller flagna.

Med korrosionsskydd motsvarande klass “C5-M HÖG” säkerställs skyddet av alla metallytor, även rostiga eller med utarmad zinkbeläggning, som aluminium, koppar eller tidigare målade underlag i över 15 års tid. Dess tjockbyggande karaktär lämpar sig för tätning av t.ex. läckande falsar.

En Noxyde-beläggning är halkfri att beträda vilket ökar tryggheten vid vistelse på branta tak och med den vattenburna tekniken föreligger ingen risk för oangenäm lösningsmedelslukt via t.ex. ventilationssystemet. Noxyde kan appliceras direkt på metallrena, förzinkade eller manuellt avrostade (St3) ytor, aluminium, koppar eller fast sittande befintliga färgskikt. Löst sittande eller uttjänta färgskikt (Plastisol m.m.) avlägsnas genom vattenblästring med ultrahögt tryck (> 200 MPa) eller kemisk färglösare. Ny fabrikslackerad plåt (typ polyester) ska alkalitvättas och matteras. PVDF-beläggninar ska grundmålas med PVDF-Primer. Noxyde appliceras i 2-3 skikt genom luftlös högtryckssprutning för total filmtjocklek 350 μm.

Byggnadspåt

Dekorativa men framförallt skyddande färgsystem för plåttak, plåtfasader, vindskivor, fönsterbleck, vattenavledningssystem m.m.

Permanent vidhäftning på förzinkade, lätt rostiga eller intakta målade underlag. Hög elasticitet för följsamhet utan flagning. Noxyde® är den ultimata produkten för renovering av plåttak. Peganox® är en pensel- och rolleranpassad variant med samma egenskaper. Metal Cladding lyfter de dekorativa aspekterna och med Power Coat® ”3in1” kan jobbet utföras vid låga temperaturer.

Kort om Noxyde® Peganox

 • Beprövad Noxyde-teknologi
 • 200 % elasticitet – följer underlagets rörelser
 • Vattenburen teknik, låg VOC-halt
 • Slät finish – även vid pensel- och rollerapplicering
 • Permanent vidhäftning – ingen flagning
 • Grund- och toppfärg i ett
Noxyde® Peganox är en korrosionsskyddande färg för skydd av plåtytor som fönsterbleck, vindskivor, vattenavleningssystem, takkupor, fasader och andra plåtytor. Med hög vidhäftning och bestående elasticitet följer Peganox underlagets rörelser utan att spricka eller flagna. Peganox kan appliceras direkt på bar eller manuellt avrostad metall, förzinkade ytor, intakta befintliga färgbeläggningar, aluminium, koppar m.m. Applicera två till tre skikt (totalt min 160 μm torrfilmstjocklek) för erforderligt korrosionsskydd i måttligt aggressiv miljö. PVDF-beläggningar ska grundmålas med PVDF-Primer.
Kort om Coro-Flex®

Flexibel och följsam färg för plåttak, fönsterbleck, stuprör/hängrännor, vindskivor, fasader m.m. Tjockbyggande och rostskyddande. Fäster på bar metall, aluminium, koppar, förzinkat eller tidigare målade ytor (ej PVDF). Optimerad för applicering med pensel och roller. Finns i ett flertal attraktiva kulörer.

Läckage och problemlösning

En läckande fastighet kostar pengar och riskerar dess funktion och säkerhet. Att snabbt kunna täta läckor är därför av yttersta vikt. Fillcoat® Fiber Waterproofing tätar sprickor och läckage omgående. Fiberförstärkt för överbryggning av sprickor och hål. Bestående elasticitet på rörliga underlag, även i kyla.

Kort om  Fillcoat® Fiber Waterproofing

 • Omedelbart vattentätande
 • Innehåller fiber för överbryggning av sprickor upp till 2 mm
 • Kan appliceras i all väderlek
 • 1300% elasticitet och utmärkt vidhäftning
 • Bitumen-fri formula
 • Fäster på de flesta underlag
 • God beständighet mot surt nedfall
Tätar sprickor och läckage omgående – även i våt och kall väderlek! Fiberförstärkt för överbryggning av sprickor och hål. Bestående elasticitet på rörliga underlag, även i kyla. Blöder ej i solsken. Idealisk för ränndalar, vattengångar, skorstens- & ventilationsanslutningar, ventiler och takfönster, terrassytor som ej beträds m.m.
Kort om Rust-Oleum® Leakseal

En effektiv och snabbtorkande spray som används på torra ytor. Övermålningsbar efter cirka ett dygn.

 • Förseglar sprickor och läckande ytor
 • Vattentät halvslät finish
 • Kan övermålas med latex- och oljebaserade färger
 • Lätt att använda

Utvecklad för tätning och försegling av sprickor och läckande ytor. Kan användas på metall, aluminium, förzinkad metall, PVC, betong, murverk, asfalt-/bituminbaserad takduk, vinylpaneler, glasfiber m.m.